امروز سه شنبه 8 بهمن 1398

نامگذاری میدان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

میدان سردار دلها

بنا بر پیشنهاد کمیته فرهنگی شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر گرگاب در جلسه امروز مورخ 16 دیماه 1398 میدان انتهایی خیابان شهید مطهری و بلوار امام علی علیه السلام به نام پرافتخار سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

فراخوان سهمیه لاستیک

Lastic

بدینوسیله به اطلاع  مالکان محترم ناوگان حمل و نقل بار و مسافر شهری  می رساند جهت ثبت اطلاعات خود در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل شهری به آدرس UTCMS.IR  بمنظور دریافت سهمیه لاستیک  اقدام نمایند. لازم به ذکر است تخصیص حواله لاستیک منوط به داشتن پروانه فعالیت معتبر از شهرداری و سازمانهای حمل و نقل مربوطه خواهد بود.

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگاب

عملکرد مالی شهرداری گرگاب در ششماهه اول سال 98

AmalkardMali981

شهرداری گرگاب بر اساس قانون گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال جاری خود را از طریق هفته نامه خبررسان مورخ سه شنبه 14 ابان 98 منتشر نمود. در تصویر می توانید این گزارش را مشاهده نمایید.

آگهی مزایده ورزشگاه شهدای گرگاب

MozaiedeVarzeshgah

شهرداری گرگاب باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره ورزشگاه شهدای گرگاب از طریق مزایده اقدام نماید.لذا کلیه متقاضیان دارای صلاحیت می توانند جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت مدارک مربوطه همه روزه تا پایان وقت اداری مورخ 98/08/05 به شهرداری گرگاب مراجعه نمایند.

اوقات شرعی

عکس شهدای گرگاب

 • مفقودالاثر حسن شاه نظری- ف عبدالعلی

 • مفقودالاثر حسن شاه نظری- ف عباس

 • یونس بیدرام- فرزند مرتضی

 • ولی الله حق شناس- ف رضا

 • ولی الله حق شناس- ف حسن

 • ناصر شاه نظری- فرزند محمد

 • ناصر شاه نظری- فرزند حسن

 • ناصر حق شناس- فرزند رجب

 • منصور حق شناس- فرزند محمد

 • منصور بیدرام- فرزند حسن

 • مصطفی کاشانی- فرزند احمد

 • مصطفی شاه رجبیان- فرزند عباس

 • مصطفی بیدرام- فرزند عبدالعلی

 • مسعود بیدرام- فرزند محمد

 • مرتضی شاه نظری- فرزند علی

 • مرتضی حق شناس- فرزند محمد

 • مرتضی حق شناس- فرزند علی

 • مرتضی بیدرام- فرزند فرج الله

 • محمد رضا حق شناس- ف نصرالله

 • محمد شاه نظری- فرزند علی

 • محمد حق شناس- فرزند قاسمعلی

 • محمد بیدرام- فرزند رضا

 • محمد بیدرام- فرزند اصغر

 • غلامرضا حق شناس- ف حسینعلی

 • سرهنگ پاسدار ناصر بیدرام ف قدرت الله

 • سرهنگ پاسدار حسین بیدرام ف عباس

 • رضا شاه نظری- فرزند اکبر

 • رضا شاه نظری- فرزند علی

 • رضا بیدرام- فرزند عباس

 • رضا بیدرام- فرزند اکبر

 • رجبعلی بیدرام- فرزند عزیزالله

 • رجب حق شناس- فرزند عباس

 • حیدر روح الامین- فرزند اکبر

 • حسنعلی بیدرام- فرزند عبدالله

 • حسن شاه نظری- فرزند رجبعلی

 • حسن شاه رجبیان- فرزند حسین

 • حسن بیدرام- فرزند فرج اله

 • حسن بیدرام- فرزند اکبر

 • حجت اله حق شناس- فرزند محمد

 • حبیب اله شاه رجبیان ف اکبر

 • جاویدالاثر منصور بیدرام ف حسین

 • جاویدالاثر محمدرضا شاه نظری ف حسن

 • جاویدالاثر اصغر حق شناس ف علی

 • جاوید الاثر سعید زرگری-ف کریم

 • قاسم علی رجبیان فرزند حسن

  قاسم علی رجبیان فرزند حسن

 • صفر علی حق شناس- فرزند عباس

  صفر علی حق شناس- فرزند عباس

 • اصغر حق شناس فرزند علی

  اصغر حق شناس فرزند علی

 • علیرضا نظری-فرزند محمد

  علیرضا نظری-فرزند محمد

  علیرضا نظری-ف-محمد

 • علیرضا حق شناس- فرزند صفر علی

  علیرضا حق شناس- فرزند صفر علی

 • علی شاه نظری-فرزند محمد

  علی شاه نظری-فرزند محمد

 • علی شاه نظری- فرزند عباس

  علی شاه نظری- فرزند عباس

 • علی روح الامین- فرزند عزیزالله

  علی روح الامین- فرزند عزیزالله

 • علی کاشانی

  علی کاشانی

 • اکبر شاه نظری- فرزند محمد

  اکبر شاه نظری- فرزند محمد

 • اکبر بیدرام- فرزند کریم

  اکبر بیدرام- فرزند کریم

 • احمد بیدرام- فرزند اکبر

  احمد بیدرام- فرزند اکبر

 • عبدالرسول حق شناس

  عبدالرسول حق شناس

 • عباس حق شناس- فرزند حسن

  عباس حق شناس- فرزند حسن

 • احمد شاه نظری- فرزند حسن

  احمد شاه نظری- فرزند حسن

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59