امروز دوشنبه 13 مرداد 1399

/گفت‌وگوی وحید جلیلی با آیت‌الله خزعلی 

«دبیرخانه طرح ملی گوهرشاد» در طول ماه‌های گذشته با رصد ظرفیت‌های محتوایی و مردمی مختلف اقدام به ضبط و جمع آوری خاطرات مردمی درباره حادثه گوهرشاد کرده که یکی از آنها گفت‌وگوی وحید جلیلی با آیت‌الله خزعلی است.

 به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از سفر رضاخان به ترکیه و دیدار با آتاتورک و مواجه با مظاهر تمدن غربی در آنجا، دیگر وضع موجود ایران و مردم آن، رضاخان را آرام نمی گذاشت. باید به هر شیوه ای تمدن و تجدد را به ایرانِ آن روزگار وارد می کرد. در روزگاری که گرسنگی و وضعیت ضعیف بهداشت و امکانات رفاهی و امنیتی بلای جان مردم ایران شده بود، رضاشاه پهلوی دوران متمدن و متجدد شدن ایرانی را آغاز کرد.

به مدت هفت سال از سال 1314 شهرها و روستاهای ایران جولانگاه آژان ها بود تا با زور رضاشاهی سنت ها، اعتقادات و داشته های فرهنگی و هویتی مردم ایران کشف شود و با برداشتن چادر از سر زن ها و دستار و عمامه و شال از سر مرد ها راه تعالی فکری مردم فراهم شود.

اما چنین نشد. هفت سال مردم کوچه و بازار ایران در برابر «کشف حجاب» رضاشاه مقاومت کردند. بیرون رفتن زن از منزل یک معضل بود که هر بار با اتفاقات و ترفندهائی مواجه می شد، مجلس روضه ممنوع بود، پوشیدن لباس روحانیت قدغن بود.

در برابر این همه ممنوعیت اما نه زنان ایرانی بی حجاب شدند و نه مجالس روضه تعطیل شد و نه تجدد رضاشاهی کار به جایی برد و اینها همه مدیون ابتکارات و مقاومت فرهنگی مردم بود.

«دبیرخانه طرح ملی گوهرشاد» در طول ماه های گذشته با رصد ظرفیت های محتوایی و مردمی مختلف اقدام به ضبط و جمع آوری خاطرات مردمی از آن دوران و وقایع در سراسر کشور کرده است.

در آستانه هشتادمین سالگرد قیام خونین مسجد گوهرشاد خاطره آیت‌الله خزعلی در این باره که با آقای وحید جلیلی گفت‌وگو کرده‌اند را از اینجا می‌توانید ببینید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اوقات شرعی

عکس شهدای گرگاب

 • مفقودالاثر حسن شاه نظری- ف عبدالعلی

 • مفقودالاثر حسن شاه نظری- ف عباس

 • یونس بیدرام- فرزند مرتضی

 • ولی الله حق شناس- ف رضا

 • ولی الله حق شناس- ف حسن

 • ناصر شاه نظری- فرزند محمد

 • ناصر شاه نظری- فرزند حسن

 • ناصر حق شناس- فرزند رجب

 • منصور حق شناس- فرزند محمد

 • منصور بیدرام- فرزند حسن

 • مصطفی کاشانی- فرزند احمد

 • مصطفی شاه رجبیان- فرزند عباس

 • مصطفی بیدرام- فرزند عبدالعلی

 • مسعود بیدرام- فرزند محمد

 • مرتضی شاه نظری- فرزند علی

 • مرتضی حق شناس- فرزند محمد

 • مرتضی حق شناس- فرزند علی

 • مرتضی بیدرام- فرزند فرج الله

 • محمد رضا حق شناس- ف نصرالله

 • محمد شاه نظری- فرزند علی

 • محمد حق شناس- فرزند قاسمعلی

 • محمد بیدرام- فرزند رضا

 • محمد بیدرام- فرزند اصغر

 • غلامرضا حق شناس- ف حسینعلی

 • سرهنگ پاسدار ناصر بیدرام ف قدرت الله

 • سرهنگ پاسدار حسین بیدرام ف عباس

 • رضا شاه نظری- فرزند اکبر

 • رضا شاه نظری- فرزند علی

 • رضا بیدرام- فرزند عباس

 • رضا بیدرام- فرزند اکبر

 • رجبعلی بیدرام- فرزند عزیزالله

 • رجب حق شناس- فرزند عباس

 • حیدر روح الامین- فرزند اکبر

 • حسنعلی بیدرام- فرزند عبدالله

 • حسن شاه نظری- فرزند رجبعلی

 • حسن شاه رجبیان- فرزند حسین

 • حسن بیدرام- فرزند فرج اله

 • حسن بیدرام- فرزند اکبر

 • حجت اله حق شناس- فرزند محمد

 • حبیب اله شاه رجبیان ف اکبر

 • جاویدالاثر منصور بیدرام ف حسین

 • جاویدالاثر محمدرضا شاه نظری ف حسن

 • جاویدالاثر اصغر حق شناس ف علی

 • جاوید الاثر سعید زرگری-ف کریم

 • قاسم علی رجبیان فرزند حسن

  قاسم علی رجبیان فرزند حسن

 • صفر علی حق شناس- فرزند عباس

  صفر علی حق شناس- فرزند عباس

 • اصغر حق شناس فرزند علی

  اصغر حق شناس فرزند علی

 • علیرضا نظری-فرزند محمد

  علیرضا نظری-فرزند محمد

  علیرضا نظری-ف-محمد

 • علیرضا حق شناس- فرزند صفر علی

  علیرضا حق شناس- فرزند صفر علی

 • علی شاه نظری-فرزند محمد

  علی شاه نظری-فرزند محمد

 • علی شاه نظری- فرزند عباس

  علی شاه نظری- فرزند عباس

 • علی روح الامین- فرزند عزیزالله

  علی روح الامین- فرزند عزیزالله

 • علی کاشانی

  علی کاشانی

 • اکبر شاه نظری- فرزند محمد

  اکبر شاه نظری- فرزند محمد

 • اکبر بیدرام- فرزند کریم

  اکبر بیدرام- فرزند کریم

 • احمد بیدرام- فرزند اکبر

  احمد بیدرام- فرزند اکبر

 • عبدالرسول حق شناس

  عبدالرسول حق شناس

 • عباس حق شناس- فرزند حسن

  عباس حق شناس- فرزند حسن

 • احمد شاه نظری- فرزند حسن

  احمد شاه نظری- فرزند حسن

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59